• Esszencia

  „A vereség érzése gyakran csak átmeneti állapot. A küzdés feladása teszi azt állandóvá.” (Marilyn vos Savant)
 • Témák

 • Önbecsülés növelése

  “Tehát ha bátornak szeretnénk érezni magunkat, úgy kell viselkednünk, mintha bátrak lennénk. Minden akaraterőnkkel erre kell koncentrálnunk, és szinte biztos, hogy a görcsös félelmet hamarosan erős önbizalom váltja fel.” (William James)

  limparimre.com

  limparimre.com

  Alapgondolat:

  Önmagunkkal kapcsolatos viszonyunk a legnagyobb serkentője, vagy épp ellenkezőleg, a legnagyobb akadálya lehet harmonikus és sikeres életvezetésünknek. Személyiségünk, jellemünk, karakterünk hozzáállása saját vállalásainkhoz alapvető jelentőséggel bír és kulcsát képezi a pozitív kimeneteleknek. Az önbizalom, önbecsülés és önértékelés egy olyan hármas triászt alkot, mely nem hasítható szét elemeire, együtt kell őket kezelnünk. Ha feltárjuk azt a rendszert, ahogy ez a három hasonló fogalom hat egymásra, és kölcsönösen felépíti egymást, akkor fény derül azokra a pontokra is, ahol a beavatkozás lehetséges, ahol elindulhat egy olyan változás, melynek végére a személy önmagához való viszonya (végső soron egészséges mértékű önszeretete) megerősödik, gyarapodik, gazdagodik. A folyamat végére egy olyan kiegyensúlyozott belső tartás alakul ki, mellyel a hétköznapok forgatagában mind objektíve, mind szubjektíve hatékonyabb és örömtelibb életvezetés válik lehetségessé.

    Elsődleges cél, hogy a tréningrésztvevő, vagy az egyéni tanácskérő a folyamat végére:
  1. Pontosan lássa, miként és hogyan épül föl, ill. működik ez a triádikus rendszer saját életére vonatkozóan, mik az erősségei és mik a gyenge pontjai, végső soron milyen beavatkozási pontok állnak majd rendelkezésére, hogy nagyobb belső magabiztosságot szerezzen.
  2. Olyan praktikákat kapjon, amelyek azonnali beavatkozási lehetőségként kéznél vannak a későbbiekben, hogy a hétköznapok önbizalmi szintjét megemelje, tehát az ún. szituatív nehézségeket eredményesen kezelje.
  3. Olyan szemléleti keret alakuljon ki, ami a triádikus rendszer mély megértését támogatja.
  4. Sokkal jobban legyen képes kiállni saját magáért akár a magánéletben, akár a munkaerőpiaci élethelyzetekben.
  5. Tudjon végre nemet mondani testvérnek, rokonnak, idegennek, főnöknek, kollégának stb., tehát akinek szükséges.
  6. Egyszerűen legyen jobban a bőrében, növekvő szubjektív jóllétről számoljon be, ha elvégzi azt a cselekvéssort, amit a tréning/tanácsadási folyamat során összeállítottunk.
  7. Összességében, hogy konkrét „hogyan?”-okat kapjon.
  Összességében:

  Két fő csapásirány mentén közelítjük vizsgált témánk, vagyis az önbecsülési rendszer erősítését, felvértezését: (1) milyen olyan apró praktikák, mindennapos gyakorlatok lelhetők fel, melyek az ún. napon belüli önbizalmi szintet növelik, valamint (2) milyen globális beavatkozási lehetőségek kínálkoznak, melyek segítségével az önbizalmi triász egész rendszere változtatható meg, alakítható át a kívánt szintre.

  Kulcskérdés, hogy szembe tudunk-e, szembe merünk-e nézni az alacsony önértékelés mögött meghúzódó félelmekkel, aggogalmakkal, szorongásokkal:

  limparimre.com

  limparimre.com

  További lényeges kérdésként szokott feljönni, hogy az egyén hogyan éli meg önbizalmát-önbecsülését-önértékelését kronológikusan, vagyis egy idői viszonylatban. Vagyis, ha ezt a rendszert, ami végső soron, kicsit sarkítva az önszeretet fogalmával akár egységbe tömöríthető, ráhelyezzük életünk futásának időegyenesére, azonnal egy roppant egyszerű és beszédes iránytűt kapunk. Utóbbi megközelítés ugyanis azt mondja, hogy az önértékelés a leginkább visszatekintő, múltban gyökerező: hogyan értékelem, aki voltam, amit elértem? Az önbecsülés a jelenünkre mutat rá: most, ebben a pillanatban, vagy kibővítve a mostani élethelyzetemben mennyire becsülöm azt, aki vagyok, amit csinálok, ahogy létezem? Az önbizalom pedig az előttünk lévő bejárandó útba vetet hitet, pozitív vagy negatív odafordulást adja vissza, tehát a jövőt jelképezi: mennyire bízom magamban, abban, amit tenni fogok, abban, amit mások vagy önmagam felé mutatok majd holnap, holnapután és azután?

  limparimre.com